Affiliated Trade Bodies

For organisational purpose, Bharatiya Udyog Vyapar Mandal sees India as comprising of 5 Zones - Northern, Central, Eastern, Western and Southern Zones. 

 

Here is the list of member organisations / affiliates to Bhartiya Udyog Vyapar Mandal. 

If the name of your Federation / Trade organisation does not appear in the list even though it is affiliated with BUVM, please do write to us.

 

Northern Zone Central Zone Eastern Zone Western Zone Southern Zone
(H.Q.  Delhi) (H.Q. Lucknow) (H.Q. Kolkata) (H.Q. Mumbai) (H.Q. Bangalore)
5 States 4 States 10 States & U.Ts 3 States 6 States & U.T.s
Delhi

 

Sh. Sushil Goel
Vice President 
State Unit, Delhi

 

Sh. Bal Kishan Jindal
Vice President 
State Unit, Delhi

Uttar Pradesh

 

Uttar Pradesh Udyog Vyapar Pratinidhi Mandal

 

Sh. K.L. Thakkar
Mahanagar President

 

Sh. Vivek Minocha
Gen. Secretary Mahanagar

Saharanpur Udyog Vyapar Pratinidhi Mandal

West Bengal Maharashtra Andhra Padesh
Punjab Uttarakhand Orissa Gujarat Karnataka

Convenor

Shri P.H. Rajpurohit

 

Haryana Madhya Pradesh

Prabhari 
Shri Gopal Das Agarwal (Indore)


President
Shri Rajesh Jain 
(Vidisha)

 

Convener
Shri Ashok Bandil

 

Secretary (A.I)
Shri Gopal Gangil

 

Manipur Rajasthan

President
Babulal Gupta 
(Jaipur)

 

Convener
Mukesh Parikh 
(Jaipur)

 

Tamilnadu
Jammu & Kashmir

Chhattisgarh

 

State President
Ashok Kumar Modi

Meghalaya  

Kerala

Prabhari
Shri M. K. Nair

Himachal Pradesh  Bihar Sikkim   Lakshadweep
    Arunachal Pradesh   Pondicherry
    Assam    
    Andaman & Nicobar    
    Tripura    
    Nagaland