Patrons

 

Shri Jai Narayan Khandelwal

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

6/60, W.E.A. Karol Bagh

New Delhi - 110 005   (Delhi)

Cell No. +91.9313034068 

 

 

Shri Kedarnath Bikanerwala

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL

Address :

10081, Chowk Gurudwara Road

Karol Bagh

New Delhi - 110 005   (Delhi)

Cell No. +91.9871590614

 

 

Shri Parsotham Lal Mahajan

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Chandigarh - 160030

Cell No. +91.9815363202

 

 

 

Shri Yashpal Aggarwal

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL

 

Address :

M/s. Yashpal Agrawal & Co.

Laxman Jhula Road

Rishikesh - 249 139  (U.K.)

Cell No. +91.9837034206

 

 

Shri Babu Lal Gupta

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL

 

Address :

Jaipur - 302016

Cell No. 9829062328

 

Shri Murarilal Khetan

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL

 

Address :

M/s. J.B. & Sons Pvt. Ltd.

201 B, Mahatma Gandhi Road, Ist Floor

Kolkata - 700 007   (W.B.)

Phone No. 033-22387439

 

 

 

Shri Tilak Rajkapoor

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

11 Manohar Market, Katra Neel

Chandni Chowk

Delhi - 110 006   (Delhi)

Cell No. +91.9810004526

 

 


 

 

Shri Mohd. Ali Patel

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Mumbai - 400009

Cell No. +91.9820568641

 

 

 

Shri Kriti Rana

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Navi Mumbai - 400703

Cell No. +91.9820187911

 

 

 

Shri Tekchand Goyal

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Palwal - 121102

Cell No. +91.9466085215

 

 

 

 

Shri Mahesh Singhania

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL

Address :

18 Richi Road

Kolkata - 700 019   (W.B.) 

Cell No. +91.9830335124

 

 

 

 

 

Shri Sarat Chand Mahapatra

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Bhuwaneshwar - 751030

Cell No. +91.9437130692

 

 

 

Shri Shanti Lal Jain

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

23 – Maharshi Devendra Road, IInd Floor

Kolkata - 700 007   (W.B.) 

Cell No. +91.9830093760

 

 

 

Shri Jayendra Tanna

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL

 

Address :

Ahemdabad - 380015

Cell No. +91.9824145318

 

   

Shri Ramesh Seth

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Chennai - 600108

Cell No. +91.9841282588

 

 

Shri Bal Krishan Jindal

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Delhi - 110006

Cell No. +91.9891268499

 
   

Shri Ramgopal Aggarwal

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address : 

Ujjain -  456001

 Cell No. +91.9826317700

   

Shri Umesh Aggarwal

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Gurgaon - 122001

Cell No. +91.9810290552

   

Shri Gyan Chand Varshnay

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Aligarh - 202001

Cell No. +91.9837090100

   

Shri Anil Jain

PATRON

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL


Address :

Delhi - 110006

Cell No. +91.9811023230